Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας

Δημοσιευμένο στις Τρίτη, 21 Φεβρουάριος 2023 12:48
Προβολές: 1672

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε τον πίνακα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν  ηλεκτρονικά ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους, από την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 08:00 έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 23:59.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω της ίδιας ειδικής εφαρμογής υποβολής αιτήσεων  http://schooldirectors.minedu.gov.gr .


?>