09-08-21: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δημοσιευμένο στις Δευτέρα, 09 Αύγουστος 2021 08:15
Προβολές: 874

Προκειμένου να ενημερωθούν και να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί  οι οποίοι/ες διορίζονται,  σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ.,  στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης Άρτας, αναρτούμε τα αρχεία με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πρόσληψης και τα σχετικάυποδείγματα.

Επισημαίνουμε ότι

σε κάθε περίπτωση  αναμένουμε την Υπουργική Απόφαση πρόσληψης η οποία και θα καθορίζει το χρόνο και τη διαδικασία ορκωμοσίας  - ανάληψης υπηρεσίας των εκπαιδευτικών.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα ΚΥΑ για COVID-19, παρακαλούμε να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με την Υπηρεσία μας για ραντεβού για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Άρτας δεν χορηγεί κενά έντυπα (Αιτήσεις-Υπεύθυνες Δηλώσεις) προς συμπλήρωση.
Δεν παρέχει τη δυνατότητα να φωτοτυπηθούν έγγραφα των διοριστέων.
Δεν θα γίνονται αποδεκτά ελλιπή δικαιολογητικά


?>