Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών (09-11-2018)

Δημοσιευμένο στις Παρασκευή, 09 Νοέμβριος 2018 08:56
Προβολές: 640

1. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (Αριθμ. 9156/09-11-2018 Απόφαση Διευθυντή)

2. Τοποθέτηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών στο Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών (Αριθμ. 9157/09-11-2018 Απόφαση Διευθυντή)