ΑΡΧΙΚΗ 

ΣΤΕΛΕΧΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

.

τηλ: 2681 072196

72758

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

e-mail

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Βορειοδυτικής Ελλάδας

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αρτας

ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Το Κέντρο Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού

(ΚΕΥ) Αρτας

 

λειτουργεί οργανωμένα από τη σχολική χρονιά 2000-2001

 

Παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και πληροφόρησης σε μαθητές, νέους και νέες και στους γονείς τους, σε ατομική ή ομαδική βάση.

Διαθέτει

βιβλιοθήκη με βιβλία και πληροφοριακό υλικό σχετικά με τις εκπαιδευτικές επιλογές και την αγορά εργασίας.
Εξοπλισμένο με υπολογιστές οι οποίοι συνδέονται στο δίκτυο επικοινωνίας “ΝΕΣΤΩΡ”, καθώς και Internet για την καλύτερη και ταχύτερη πληροφόρηση μαθητών και γονέων.
Υλοποιεί

επιμορφωτικά προγράμματα, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, γύρω από θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων.

Στελεχώνεται από εκπαιδευτικούς, εξειδικευμένους στην εφαρμογή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού και συγκεκριμένα από τα στελέχη