ΩΡΑΡΙΟ ΚΕΣΥΠ  Δ.Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΣ

 

Κωδικός

ΚΕΣΥΠ

ΚΕΣΥΠ

 

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΣΧΟΛΙΑ

ΑΠΟ

ΕΩΣ

ΣΧΟΛΙΑ

59

ΚΕΣΥΠ. Δ.Δ.Ε. ΑΡΤΑΣ

ΠΡΩΙ

900

1400

 

900

1400

 

800

1400

 

900

1400

 

800

1400

 

ΑΠΟΓΕΥΜΑ

1700

2000

 

1700

2000

 

1700

1900

 

1700

2000

 

1700

1900

 

 

 

 

 

                               Ο  Υπεύθυνος  ΚΕΣΥΠ

                                                Κων/νος Κλάρας