ΟΜΑΔΕΣ

Δημοσιευμένο στις Τρίτη, 19 Αύγουστος 2014 10:45
Προβολές: 4217

Ομάδες σχολείων περιοχής μετάθεσης Άρτας

(Πράξη 4/26-2-2013 ΠΥΣΔΕ Άρτας)

Ομάδα 1η

1ο Γ/σιο Άρτας - 1ο ΓΕ.Λ. Άρτας

Ομάδα 2η

2ο Γ/σιο Άρτας - 2ο ΓΕ.Λ. Άρτας

Ομάδα 3η

3ο Γ/σιο Άρτας - 3ο ΓΕ.Λ. Άρτας

Ομάδα 4η

4ο Γ/σιο Άρτας - 4ο ΓΕ.Λ. Άρτας

Ομάδα 5η

5ο Γ/σιο Άρτας - Γ/σιο Κωστακιών

Ομάδα 6η

1ο ΕΠΑ.Λ. Άρτας - ΕΠΑ.Σ. Άρτας - 1ο Σ.Ε.Κ. Άρτας

Ομάδα 7η

Εσπερινό Γ/σιο Άρτας - Εσπερινό ΓΕ.Λ. Άρτας - Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Άρτας

Ομάδα 8η

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπ/σης και Κατάρτισης ( Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.)

Ομάδα 9η

Γ/σιο Φιλοθέης - ΕΠΑ.Σ. Φιλοθέης

Ομάδα 10η

Γ/σιο Γραμμενίτσας - Μουσικό Σχολείο Άρτας

Ομάδα 11η

Γ/σιο Ανέζας - ΓΕ.Λ. Ανέζας

Ομάδα 12η

Γ/σιο Νεοχωρίου - ΓΕ.Λ. Νεοχωρίου

Ομάδα 13η

Γ/σιο Κομποτίου - ΓΕ.Λ. Κομποτίου - Γ/σιο Πέτα

Ομάδα 14η

Γ/σιο Παν. Διασέλλου - ΓΕ.Λ. Παν. Διασέλλου

Ομάδα 15η

Γ/σιο Άνω Καλεντίνης - ΓΕ.Λ. Άνω Καλεντίνης

Ομάδα 16η

Γ/σιο Βουργαρελίου - ΓΕ.Λ. Βουργαρελίου - Γ/σιο & Λυκειακές Τάξεις Αγνάντων 

Όμορες ομάδες σχολείων

α. οι ομάδες 1η έως 15η χαρακτηρίζονται ως όμορες.

β. η ομάδα 15η χαρακτηρίζεται ως όμορη με όλες τις άλλες ομάδες, ήτοι με τις ομάδες 1η έως 14η και επίσης όμορη με την ομάδα 16η.

γ. η ομάδα 16η χαρακτηρίζεται ως όμορη με την ομάδα 15η.