ΟΜΑΔΕΣ

Δημοσιευμένο στις Πέμπτη, 01 Δεκέμβριος 2022 10:45
Προβολές: 5876

ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΡΤΑΣ

(Πράξη 33/30-11-2022 ΠΥΣΔΕ Άρτας)

Ομάδα 1η

1ο Γ/σιο Άρτας,

1ο ΓΕ.Λ. Άρτας,

2ο Γ/σιο Άρτας,

2ο ΓΕ.Λ. Άρτας,

3ο Γ/σιο Άρτας,

3ο ΓΕ.Λ. Άρτας,

4ο Γ/σιο Άρτας,

4ο ΓΕ.Λ. Άρτας,

5ο Γ/σιο Άρτας,

1ο ΕΠΑ.Λ. Άρτας,

1ο Ε.Κ. Άρτας,

Εσπερινό Γ/σιο Άρτας,

Εσπερινό ΓΕ.Λ. Άρτας,

Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Άρτας,

Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπ/σης και Κατάρτισης ( Ε.Ε.Ε.ΕΚ.), Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο - Λύκειο Άρτας (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.),

Γ/σιο Κωστακιών,

Γ/σιο Φιλοθέης,

Γ/σιο Γραμμενίτσας,

Μουσικό Σχολείο Άρτας

Ομάδα 2η

Γ/σιο Ανέζας,

ΓΕ.Λ. Ανέζας,

Γ/σιο Νεοχωρίου,

ΓΕ.Λ. Νεοχωρίου,

Γ/σιο Κομποτίου,

ΓΕ.Λ. Κομποτίου,

Γ/σιο Πέτα

Ομάδα 3η

Γ/σιο Άνω Καλεντίνης,

ΓΕ.Λ. Άνω Καλεντίνης

Γ/σιο Παν. Διασέλλου,

ΓΕ.Λ. Παν. Διασέλλου

Ομάδα 4η

Γ/σιο & Λυκειακές Τάξεις Αγνάντων,

Γ/σιο Βουργαρελίου,

ΓΕ.Λ. Βουργαρελίου

 

ΟΜΟΡΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

 

α. οι ομάδες 1η 2η και 3η χαρακτηρίζονται ως όμορες.

β. οι ομάδες 3η και 4η χαρακτηρίζονται ως όμορες.


?>