ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Δημοσιευμένο στις Δευτέρα, 12 Οκτώβριος 2015 17:31
Προβολές: 11546

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

e-mail

Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ

Χήρας Χρήστος

2681028033

michdartsch.gr

   

Μισθοδοσία, διαχείριση και κατάταξη προσωπικού Μονίμων, Αναπληρωτών (Τακτικού, ΠΔΕ, ΕΣΠΑ), Ωρομισθίων Εκαπιδευτικών. Διαχείριση υποθέσεων ΙΚΑ, ΤΣΜΕΔΕ, φορολογικών θεμάτων και θεμάτων Γ.Γ. Πληροφοριακών Συστημάτων. Παραμετροποίηση λογισμικού μισθοδοσίας.

Σαλωνίτης Γεώργιος

2681028033

Πράξεις προγραμμάτων ΕΣΠΑ (καταχωριστής). Μισθοδοσία χρηματικών ενταλμάτων, επιτροπών Πανελλαδικών Εξετάσεων και ΚΠΓ. Ηλεκτρονική διαχείριση αλληλογραφίας (μισθοδοσίας) και τραπεζικών συναλλαγών. Διαχείριση υποθέσεων ΤΣΑΥ.

Μπούργος Αλέξανδρος

2681028033

Αρχείο μισθοδοσίας μονίμων εκπαιδευτικών. Διαχείριση παλιότερων λογισμικών μισθοδοσίας. Επίβλεψη Νομοθεσίας, έλεγχος υπερωριών και δανείων Εκπαιδευτικών. Συλλογή στατιστικών στοιχείων Μισθοδοσίας.

 

Ιστότοπος: http://dide.art.sch.gr/michanorganosi 


?>