ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δημοσιευμένο στις Παρασκευή, 19 Φεβρουάριος 2016 17:31
Προβολές: 13019

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

e-mail

Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ

Ζαχαρέλος Ιωάννης

2681070749

maildide.art.sch.gr

Προϊστάμενος Τμήματος Εκπ/κών Θεμάτων

 Παπανικολάου Αριστοτέλης

2681076097

Προϊστάμενος Διοικητικών Θεμάτων, Δαπάνες, Μισθώσεις κτιρίων, Κ.Π.γ., ΠΣΕΑ, Σχολικές επιτροπές, Κατατάξεις προσωπικού

 Κορδαλής Σωκράτης

 2681028566

Συνταξιοδοτικά - Αναγγελία Συμβάσεων Αναπληρωτών στο Πληρ/κό Σύστημα

 

Γκαρτζώνης Γεώργιος

2681070380 

Γραμματέας ΠΥΣΔΕ, Λειτουργικά & Οργανικά κενά

Παυλίδης Κων/νος

2681027055

Προϋπολογισμοί - διαχείριση πιστώσεων, μητρώο δεσμεύσεων, Προϋπηρεσίες, Δικαιολογητικά Αποζημιώσεων, Έκδοση αποφάσεων (μετακινήσεων-αναλήψεων-αποδεσμεύσεων κλπ), Πίνακες δαπανών - πληρωμών

Φλιτούρης Δημήτριος

2681028439-28566

Υπεύθυνος για τον συντονισμό, διοργάνωση και εποπτεία της διεξαγωγής των Πανελληνίων Σχολικών Αγώνων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., Εκδρομές, Διαγωνισμοί, Σεμινάρια, Επιμορφωσεις.

Σερέτη Δήμητρα

2681076983

Αναπληρωτές - Ωρομίσθιοι - Διορισμοί - Πρακτικό Δ/νσης

Χρήστου Γεώργιος

2681028566

Ωρολόγια προγράμματα - Βιβλία - Παρακολούθηση ημερήσιου τύπου - Εξωτερικές εργασίες - Ταχυδρομείο - Πρωτόκολλο

Τσακούμης Κων/νος

2681028566

Θέματα απογραφής προσωπικού, στατιστικά.

Καψάσκης Ιωάννης

2681028566

mail@gree.art.sch.gr

Υπεύθυνος Τεχνικής Εκπαίδευσης

Λιόντος Νικόλαος

2681028439-28566

   Οικονομική διαχείριση των σχολικών αγώνων, Γραμματεία.

?>