ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Δημοσιευμένο στις Παρασκευή, 19 Φεβρουάριος 2016 17:31
Προβολές: 8388

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

e-mail

Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ

Αθανασιάδη Φωτεινή

 2681028566-76877

maildide.art.sch.gr

Εισερχόμενη & εξερχόμενη αλληλογραφία - Αρχειοθέτηση -Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, μεταφορά μαθητών, βεβαιώσεις πάσης φύσεως

Λύκκα Ελευθερία

2681028566-76877

maildide.art.sch.gr

Εισερχόμενη & εξερχόμενη αλληλογραφία - Αρχειοθέτηση -Βεβαιώσεις - Πιστοποιητικά υπηρεσιακών μεταβολών, μεταφορά μαθητών, βεβαιώσεις πάσης φύσεως, άδειες


?>