Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2023-2024 - Επιλεγέντες Εκπαιδευτικοί & Αίτηση - Δήλωση Τοποθέτησης

Δημοσιευμένο στις Πέμπτη, 21 Δεκέμβριος 2023 09:18
Προβολές: 515

Οι επιλεγέντες/είσες υποψήφιοι/ες,  οφείλουν μέχρι την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου 2023, ώρα 12.00 να απαντήσουν στη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης  Άρτας, αν αποδέχονται ή όχι την πρόσληψή τους στην Ενισχυτική Διδασκαλία και στην περίπτωση αποδοχής να αποστείλουν συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε.
Την Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 2023, η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης  Άρτας θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα της  πίνακα με τους/τις επιλεγέντες/είσες εκπαιδευτικούς που έχουν αποδεχθεί την πρόσληψή τους, με βάση την σειρά κατάταξης αυτών στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης Σ.Κ.Α.Ε.
Οι προσληφθέντες/είσες τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ/νσεις Δ/θμιας Εκπ/σης μόνο τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου 2024, ώρα 09.00, για να υπογράψουν τις συμβάσεις εργασίας.
Οι τοποθετημένοι/ες εκπαιδευτικοί την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024 παρουσιάζονται στα Σ.Κ.Α.Ε., και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των Σ.Κ.Α.Ε..
Πίνακας κατάταξης με τα ονόματα των αιτούντων και των επιλεγμένων
Πίνακας κατανομής ειδικοτήτων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.
Εγκύκλιος Έναρξης


?>