Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντριών ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Άρτας

Δημοσιευμένο στις Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2023 12:10
Προβολές: 372

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντριών ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. Άρτας

 

Για τον σχετικό πίνακα κάντε κλικ εδώ.

 

Οι υποψήφιες μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την επομένη της ανάρτησής τους, ήτοι από την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 08:00 π.μ. έως και την Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 23:59.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail της Δ.Δ.Ε. Άρτας.

 


?>