ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ – ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ/ΝΤΡΙΑΣ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΑΡΤΑΣ (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Δημοσιευμένο στις Τετάρτη, 20 Σεπτέμβριος 2023 13:25
Προβολές: 527

Για το σχετικό έγγραφο κάντε κλικ εδώ.

Για το Πίνακα Δεκτών κάντε κλικ εδώ.

Για το Πίνακα Μη Δεκτών κάντε κλικ εδώ.

 

Οι εγγεγραμμένοι/ες στους παραπάνω πίνακες έχουν δικαίωμα υποβολής έγγραφης ένστασης κατά των πινάκων, εντός τριών (03) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της αvάρτησής του, ήτοι από την Παρασκευή 22/09/2023 και ώρα 08:00 μέχρι και τη Τρίτη 26/09/2023 και ώρα 23:59.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη Δ.Δ.Ε. Άρτας.


?>