Τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ02 Ε.Α.Ε., ΠΕ03 Ε.Α.Ε., ΠΕ08, ΠΕ11,ΠΕ78, ΠΕ80, ΠΕ86, ΠΕ81..88.01, ΠΕ82, ΠΕ83, ΠΕ87, ΠΕ85, ΤΕ01.19 (ΠΡΑΞΗ 18/14-09-2023)

Δημοσιευμένο στις Πέμπτη, 14 Σεπτέμβριος 2023 13:13
Προβολές: 1353

?>