Τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ01, Π02, ΠΕ03, ΠΕ04 και ΠΕ06 (Πράξη 17/13-9-2023)

Δημοσιευμένο στις Τετάρτη, 13 Σεπτέμβριος 2023 13:10
Προβολές: 1401

?>