Ενημέρωση για ολοκλήρωση εγγραφών μαθητών στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Άρτας

Δημοσιευμένο στις Δευτέρα, 10 Ιούλιος 2023 11:26
Προβολές: 427

Οι μαθητές/τριες που πραγματοποίησαν αίτηση εγγραφής κατά την Α΄ φάση των εγγραφών και κατανεμήθηκαν στο 2ο ΕΠΑ.Λ. Άρτας, παρακαλούνται να προσέλθουν την Πέμπτη 13 Ιουλίου 2023 ή την Πέμπτη 20 Ιουλίου 2023 ώρες 08:30 – 14:00 (ημέρες θερινής εφημερίας της σχολικής μονάδας) για να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Προσωρινό τηλέφωνο επικοινωνίας: 2681022901

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Τάξη Α

 1. Ηλεκτρονική αίτηση τυπωμένη από το e-eggrafes.minedu.gov.gr
 2. Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής (Επιλογή τριών μαθημάτων με σειρά προτίμησης)
 3. Υπεύθυνη δήλωση έτερου κηδεμόνα
 4. Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή/τριας
 5. Σε περίπτωση μετακίνησης του/ης μαθητή/τριας με συγκοινωνία Αντίγραφο Λογαριασμού Κοινής Ωφέλειας (Ρεύματος, Νερού, Έντυπο Εφορίας ή Βεβαίωση από Δήμο Κατοικίας)
 6. Μία Φωτογραφία
 7. Για αλλοδαπούς/ές μαθητές/τριες μεταφρασμένο Πιστοποιητικό Γέννησης
 8. Αντίγραφο Ταυτότητας Κηδεμόνα

Τάξη Β

 1. Ηλεκτρονική αίτηση τυπωμένη από το e-eggrafes.minedu.gov.gr
 2. Α. Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής (Για Τομέα Διοίκησης – Τομέα Γεωπονίας)

         2. Β. Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής (Για Τομέα Υγείας με επιλογή ειδικών μαθημάτων

         3. Υπεύθυνη δήλωση έτερου κηδεμόνα

         4. Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή/τριας

         5. Σε περίπτωση μετακίνησης του/ης μαθητή/τριας με συγκοινωνία Αντίγραφο Λογαριασμού Κοινής Ωφέλειας (Ρεύματος, Νερού,  

             Έντυπο Εφορίας ή Βεβαίωση από Δήμο Κατοικίας)

        6. Μία Φωτογραφία

        7. Για αλλοδαπούς/ές μαθητές/τριες μεταφρασμένο Πιστοποιητικό Γέννησης

        8. Για απόφοιτους (Τίτλος Εισόδου) Αντίγραφο Απολυτηρίου ή Πτυχίου

        9. Αντίγραφο Ταυτότητας Κηδεμόνα

Τάξη Γ

 1. Ηλεκτρονική αίτηση τυπωμένη από το e-eggrafes.minedu.gov.gr
 2. Υπεύθυνη δήλωση εγγραφής
 3. Υπεύθυνη δήλωση έτερου κηδεμόνα
 4. Ατομικό δελτίο υγείας μαθητή/τριας (Αν δεν υπάρχει από προηγούμενη χρονιά)
 5. Σε περίπτωση μετακίνησης του/ης μαθητή/τριας με συγκοινωνία Αντίγραφο Λογαριασμού Κοινής Ωφέλειας (Ρεύματος, Νερού, Έντυπο Εφορίας ή Βεβαίωση από Δήμο Κατοικίας)
 6. Μία Φωτογραφία
 7. Για αλλοδαπούς/ές μαθητές/τριες μεταφρασμένο Πιστοποιητικό Γέννησης
 8. Για απόφοιτους (Τίτλος Εισόδου) Αντίγραφο Απολυτηρίου ή Πτυχίου
 9. Αντίγραφο Ταυτότητας Κηδεμόνα (Αν δεν υπάρχει από την προηγούμενη χρονιά)

?>