Πρόσκληση εκπαιδευτικών Α/θμιας και Δ/θμιας κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στη Γεν. Δ/νση Ψηφ. Συστ. Υπ. και Εξ., στη Γεν. Δ/νση Στρατ. Σχεδ., Προγρ. και Ηλεκτρ. Διακυβ. της Γεν. Γραμμ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. και στις ΠΕΔΙΕΚ 2023-2024

Δημοσιευμένο στις Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2023 06:22
Προβολές: 229

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε σχετικά.


?>