ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΕΚΤΩΝ – ΜΗ ΔΕΚΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & Ε.Κ. Δ.Δ.Ε ΑΡΤΑΣ

Δημοσιευμένο στις Τρίτη, 24 Ιανουάριος 2023 10:36
Προβολές: 752

Πράξη 2/23-01-2023 Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δ.Ε. Άρτας

Σας κοινοποιούμε τους οριστικούς Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων για τη διαδικασία επιλογής Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δ.Ε. Άρτας:


?>