Ενημέρωση σχετ. με συμπληρ. προκηρύξεις διαγων. για την εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστ. Ακαδημίας και στις Στρατιωτ. Σχολές, με το σύστ. των εξετάσεων σε πανελ. επίπεδο, το ακαδημ έτος 22-23, όσον αφορά τον αριθ. εισακτέων

Δημοσιευμένο στις Δευτέρα, 27 Ιούνιος 2022 06:05
Προβολές: 256

Αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος: www.fireservice.gr και στην ιστοσελίδα του ΓΕΕΘΑ: www.geetha.mil.gr, οι συμπληρωματικές προκηρύξεις των αντίστοιχων διαγωνισμών για την εισαγωγή στις Σχολές Ανθυποπυραγών και Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και στις Στρατιωτικές Σχολές, με το σύστημα των εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, όσον αφορά τον αριθμό εισακτέων.


?>