Αμοιβαίες Μεταθέσεις 2022

Δημοσιευμένο στις Δευτέρα, 21 Μάρτιος 2022 09:35
Προβολές: 330

Κάντε κλικ εδώ για το έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων.

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 4/4/2022. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στο κεφάλαιο Β΄, μέρος τρίτο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 144390/Ε2/11-11-2021 (ΑΔΑ:ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ-ΑΕ0) εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε..


?>