Ενισχυτική Διδασκαλία 2021-2002 - Απόφαση πρόσληψης και τοποθέτησης/διάθεσης εκπαιδευτικών

Δημοσιευμένο στις Τρίτη, 07 Δεκέμβριος 2021 11:43
Προβολές: 587

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε την Απόφαση πρόσληψης κι εδώ για την Απόφαση τοποθέτησης των εκπαιδευτικών Ενισχυτικής Διδασκαλίας σε Γυμνάσια της Άρτας.