Πίνακας κατάταξης αιτούντων και επιλεγμένων υποψηφίων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2021-2022 στη ΔΔΕ Άρτας - Δήλωση τοποθέτησης

Δημοσιευμένο στις Παρασκευή, 03 Δεκέμβριος 2021 10:08
Προβολές: 905

Πίνακες κατάταξης με τα ονόματα των αιτούντων και των επιλεγμένων.
Πίνακας κατανομής ειδικοτήτων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι παρακαλούνται να παρουσιαστούν στη Διεύθυνσή μας την Τρίτη  07 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 09:00 για να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης (εδώ για την σχετική εγκύκλιο έναρξης).
Έντυπο δήλωσης τοποθέτησης.


?>