01-06-21: Καθορισμός συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων κα ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές: Α.Σ.Ε.Ι. Α.Σ.Σ.Υ.,Σ.Σ.Α.Σ., Αστυνομικής - Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Α.Ε.Ν.,κλπ

Δημοσιευμένο στις Τρίτη, 01 Ιούνιος 2021 13:31
Προβολές: 808

01-06-21: Καθορισμός των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων και των ειδικών μαθημάτων, για εισαγωγή στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων, καθώς και στις Α.Σ.Τ.Ε. του Υπουργείου Τουρισμού, το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 και εφεξής

Για το σχετικό δελτίο τύπου του Υ.ΠΑΙ.Θ. κάντε κλικ εδώ


?>