ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δημοσιευμένο στις Δευτέρα, 05 Απρίλιος 2021 10:16
Προβολές: 828

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021, θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός εκπαιδευτικών που έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να εμβολιαστούν με αδιάθετες δόσεις εμβολίων. Οι ώρες εμβολιασμού θα είναι μετά τις 15:00 και θα πρέπει ο χρόνος απόκρισης να είναι άμεσος. Η ειδοποίηση θα γίνεται στο κινητό τους τηλέφωνο βάσει ενός κοινού καταλόγου εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ταξινομημένο ανά ημερομηνία γέννησης με φθίνουσα σειρά ηλικίας. Με βάση τον κατάλογο που έχει καταρτιστεί, ο πρώτος εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης που θα κληθεί και θα πρέπει να είναι σε αναμονή, είναι αυτός που έχει γεννηθεί στις 13/2/1955, ο δεύτερος αυτός που έχει γεννηθεί στις 13/7/1955 κ.ο.κ. Το πλήθος των εκπαιδευτικών που θα καλούνται κάθε μέρα δεν το γνωρίζουμε εκ των προτέρων διότι εξαρτάται από το πλήθος των αδιάθετων εμβολίων που θα υπάρχουν εκείνη την ημέρα. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί «ΜΕΝΟΥ» στην ιστοσελίδα της διεύθυνσής μας με όνομα «ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ» το οποίο βρίσκεται στην θέση πάνω δεξιά. Στο εν λόγω μενού, υπάρχει η επιλογή «Καθημερινή ενημέρωση» όπου το απόγευμα κάθε ημέρας θα ενημερώνεται με την ημερομηνία γέννησης του τελευταίου εκπαιδευτικού που ειδοποιήθηκε (από τον κοινό κατάλογο Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης) έτσι ώστε όσων η ημερομηνία γέννησης είναι κοντά σε αυτή, να είναι σε αναμονή για την επόμενη μέρα.

Σερδενές Ιωάννης
Μέλος της Ομάδας Συντονισμού Εμβολιασμών για την ΔΔΕ Άρτας.