Τοποθετήσεις-διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε. Ν. Άρτας (Αριθμ. 1796/8-3-2021 Απόφαση Διευθύντριας Δ.Ε. Άρτας) - ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Δημοσιευμένο στις Δευτέρα, 08 Μάρτιος 2021 13:06
Προβολές: 415

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε σχετικά.