Πίνακας κατάταξης αιτούντων και επιλεγμένων υποψηφίων Ενισχυτικής Διδασκαλίας 2019-2020 στη ΔΔΕ Άρτας - Δήλωση τοποθέτησης

Δημοσιευμένο στις Δευτέρα, 09 Δεκέμβριος 2019 07:54
Προβολές: 1272

Πίνακες κατάταξης με τα ονόματα των αιτούντων και των επιλεγμένων.
Πίνακας κατανομής ειδικοτήτων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι παρακαλούνται να παρουσιαστούν στη Διεύθυνσή μας την Παρασκευή  13 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 09:00 για να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης (εδώ για την σχετική εγκύκλιο έναρξης).
Έντυπο δήλωσης τοποθέτησης.


?>