Τροποποιήσεις τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Δημοσιευμένο στις Τετάρτη, 26 Σεπτέμβριος 2018 07:24
Προβολές: 485
  1. Τροποποίηση τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας (αριθμ. 7095/17-09-2018 Απόφαση Δ/ντη)
  2. Τροποποίηση τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης (αριθμ. 7133/18-09-2018 Απόφαση Δ/ντη)
  3. Τροποποίηση τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας (αριθμ. 7215/20-09-2018 Απόφαση Δ/ντη)

  4. Τροποποίηση τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης (αριθμ. 7239/21-09-2018 Απόφαση Δ/ντη)

  5. Τροποποίηση τοποθετήσεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Γενικής Παιδείας (αριθμ. 7255/21-09-2018 Απόφαση Δ/ντη)