Μεταβολή επιδόματος οικογενειακής παροχής

Δημοσιευμένο στις Τετάρτη, 22 Νοέμβριος 2017 12:21
Προβολές: 1073

Προκειμένου να συνεχιστεί η καταβολή της οικογενειακής παροχής από 1-1-2018 στους εκπαιδευτικούς που έχουν τέκνα τα οποία έκλεισαν το 18ο έτος της ηλικίας τους εντός του τρέχοντος έτους κι εφόσον συνεχίζουν τις σπουδές τους (σε β/θμια εκπαίδευση, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ κλπ), να υποβάλλουν εγκαίρως έως το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 2017, βεβαίωσης εγγραφής από το ίδρυμα φοίτησης των τέκνων.


?>