Διευκρινίσεις σχετικά με την επιλογή υποψηφίων διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.) σε περίπτωση ισοβαθμιών

Δημοσιευμένο στις Πέμπτη, 20 Ιούλιος 2017 07:49
Προβολές: 1143

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη εγκύκλιο σχετικά με την περίπτωση των ισοβαθμιών που συνεχίζουν να υφίστανται μετά την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 8.4 του άρθρου 1 του ν. 4473/2017. 

 


?>