Τελικός αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας των αντικειμενικών μορίων (κατά φθίνουσα σειρά) υποψηφίων Διευθυντών ΔΔΕ Άρτας

Δημοσιευμένο στις Παρασκευή, 16 Ιούνιος 2017 12:27
Προβολές: 1848

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τον σχετικό πίνακα.


?>