ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Δ.Ε. 2016-2017

Δημοσιευμένο στις Παρασκευή, 17 Μάρτιος 2017 11:42
Προβολές: 1503

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης 2016-2017 από περιοχή σε περιοχή

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης 2016-2017 σε Μουσικά Σχολεία

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης 2016-2017 από περιοχή σε περιοχή  σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ

 

Να σημειωθεί ότι από 20-03-2017 μέχρι και 22-03-2017 μπορεί να υποβάλλονται ενστάσεις.

 

Πληροφορίες

Μπεκρής Γεώργιος 2681070380


?>