ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Δ.Ε. 2016-2017

Δημοσιευμένο στις Παρασκευή, 17 Μάρτιος 2017 11:42
Προβολές: 795

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης 2016-2017 από περιοχή σε περιοχή

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης 2016-2017 σε Μουσικά Σχολεία

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης 2016-2017 από περιοχή σε περιοχή  σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ

 

Να σημειωθεί ότι από 20-03-2017 μέχρι και 22-03-2017 μπορεί να υποβάλλονται ενστάσεις.

 

Πληροφορίες

Μπεκρής Γεώργιος 2681070380

There are three major facts that should be watched out for in all payday loans in the United States. What makes Viagra Strips better than other forms of this medicine is its easiness of usage.