ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ Δ.Ε. 2015-2016

Δημοσιευμένο στις Δευτέρα, 25 Ιανουάριος 2016 06:59
Προβολές: 1573

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης 2015-2016 από περιοχή σε περιοχή

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης 2015-2016 σε Μουσικά Σχολεία

Κατάλογος αιτήσεων μετάθεσης 2015-2016 από περιοχή σε περιοχή  σε ΣΜΕΑΕ-ΚΕΔΔΥ

 

Να σημειωθεί ότι από 25-01-2016 μέχρι και 29-01-2016 μπορεί να υποβάλλονται ενστάσεις.

Ο κατάλογος αιτήσεων για βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση θα ανακοινωθεί το Φεβρουάριο 2016.

 

Πληροφορίες

Μπεκρής Γεώργιος 2681070380