Προσωρινές τοποθετήσεις/Μερικές Διαθέσεις -Τροποποιήσεις μερικών διαθέσεων εκπαιδευτικών (Πράξη 27/15-10-2021 του ΠΥΣΔΕ Άρτας)

Δημοσιευμένο στις Παρασκευή, 15 Οκτώβριος 2021 11:24
Προβολές: 389

?>