ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΗ ΔΔΕ ΑΡΤΑΣ

Δημοσιευμένο στις Παρασκευή, 23 Οκτώβριος 2020 07:32
Προβολές: 659

Ανάκληση Μερικής Διάθεσης εκπαιδευτικού για Σ.Υ.Ω. στη Δ.Δ.Ε. Ν. Άρτας (Πράξη 22/20-10-2020)

Η Απόφαση με θέμα "Μερική Διάθεση εκπαιδευτικού της Δ.Δ.Ε. Άρτας για συμπλήρωση του Υποχρεωτικού της Ωραρίου στη Δ.Δ.Ε. Ν. Άρτας, για το υπόλοιπο του τρέχοντος διδακτικού έτους" (Πράξη 18/21-09-2020) αναρτήθηκε στο site Διεύθυνσης στις 22-09-2020 και ώρα 07:32.


?>