Αναστολή Διαδικασίας Οριστικών Τοποθετήσεων και Βελτιώσεων και ανάληψη Υπηρεσίας εκπαιδευτικών της Δ.Δ.Ε. Ν. Άρτας με την λήξη του διδακτικού έτους

Δημοσιευμένο στις Δευτέρα, 24 Ιούνιος 2019 08:45
Προβολές: 854

?>