Περίληψη Προγράμματος Erasmus+

Δημοσιευμένο στις Τρίτη, 24 Μαϊ 2016 09:52
Προβολές: 2889

Ταυτότητα του σχεδίου

Πρόγραμμα: Erasmus+

Βασική Δράση: Strategic Partnership KA2   Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Πεδίο: Strategic Partnerships for school education  Partnership between regions

Έναρξη υλοποίησης του σχεδίου: 01/09/2015

Λήξη του σχεδίου: 31/08/2018

Συντονιστής οργανισμός: Δευτεροβάθμια Δ/νση AnamourTurkey

Εταίροι:

Στόχος: Η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της οποίας, οι υπηρεσίες της δευτεροβάθμιας, οι σύμβουλοι, τα σχολεία, οι καθηγητές, οι μαθητές, θα μπορούν να ενημερώνουν και να ενημερώνονται, να προσφέρουν και να αντλούν εκπαιδευτικό και  πολιτιστικό υλικό και να αλληλεπιδρούν.

Δραστηριότητες/Ενέργειες:

Σχεδιασμός μαθησιακού/εκπαιδευτικού υλικού το οποίο θα αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα αφορά κυρίως, αλλά όχι μόνο, το μάθημα των Αγλικών σε επίπεδο Δ/θμιας Εκπ/σης. Στα πλαίσια της υλοποίησης του σχεδίου θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την ένταξη και άλλων μαθημάτων στην πλατφόρμα.

Η επιλογή των μαθησιακών ενοτήτων και η χρήση των εργαλείων (podcasts, screencasts, webinars, etc..) θα αποφασιστεί μετά από επικοινωνία και διάλογο με τους εταίρους του σχεδίου. Παρακάτω δίνουμε ένα απλοϊκό σχεδιασμό για κάθε μαθησιακή ενότητα:

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι, εργαλεία τα οποία οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν μέσω της συμμετοχής τους στην «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Β επιπέδου».


?>